rossse
Rosen Todorov, България, 5 Юли, 1969, Мъж, София
Пълно описание